مالایا راهنمای تلفظ

[Bahasa Melayu]

پيوستن به تلفظ های مالایا

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 510
  • واژه‌های تلفظ شده: 907
  • واژه‌های تلفظ نشده: 304