مالایا راهنمای تلفظ

[Bahasa Melayu]

پيوستن به تلفظ های مالایا

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 530
  • واژه‌های تلفظ شده: 979
  • واژه‌های تلفظ نشده: 308