زبان: مراتی [मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 160
  • واژه‌های تلفظ شده: 892
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9
  • مراتی عكس از Romana Klee

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه