زبان: مراتی [मराठी]

پيوستن به تلفظ های مراتی

  • شمار متكلمان: 70.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 158
  • واژه‌های تلفظ شده: 889
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10
  • مراتی

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه