زبان: مغولی [Монгол]

پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 85
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.366
  • واژه‌های تلفظ نشده: 366
  • مغولی عكس از David Baxendale