زبان: مغولی [Монгол]

پيوستن به تلفظ های مغولی

  • شمار متكلمان: 5.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 84
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.316
  • واژه‌های تلفظ نشده: 362