مالايالام واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به keralam

زبان: مالايالام [ml] بازگشت به مالايالام

دسته بندی: keralam تصديق keralam تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "keralam". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا