زبان: مالايالام [മലയാളം]

پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 246
  • واژه‌های تلفظ شده: 440
  • واژه‌های تلفظ نشده: 50

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه