مالايالام راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مالايالام [മലയാളം] پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 240
  • واژه‌های تلفظ شده: 430
  • واژه‌های تلفظ نشده: 60