مالايالام راهنمای تلفظ

[മലയാളം]

پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 292
  • واژه‌های تلفظ شده: 515
  • واژه‌های تلفظ نشده: 78
  • مالايالام عكس از David Baxendale
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه