مالايالام راهنمای تلفظ

[മലയാളം]

پيوستن به تلفظ های مالايالام

  • شمار متكلمان: 35.700.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 305
  • واژه‌های تلفظ شده: 516
  • واژه‌های تلفظ نشده: 80
  • مالايالام عكس از David Baxendale
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه