مقدونی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به transportation

زبان: مقدونی [mk] بازگشت به مقدونی

دسته بندی: transportation تصديق transportation تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "transportation". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا