مقدونی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به education

زبان: مقدونی [mk] بازگشت به مقدونی

دسته بندی: education تصديق education تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "education". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا