لاتويايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به number

زبان: لاتويايی [lv] بازگشت به لاتويايی

دسته بندی: number تصديق number تلفظ ها