لوا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لوا [Dholuo] پيوستن به تلفظ های لوا

  • شمار متكلمان: 4.400.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1
  • واژه‌های تلفظ شده: 1
  • واژه‌های تلفظ نشده: 28

كاربران لوا برتر

paulinemacharia: 1 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در لوا [luo]

equipment lak language mammals names nyelv rzeczownik saturday sport verb week-day names widow throwing self on funeral pyre 倒塌

نمايش همه لوا دسته‌بندی‌ها