لیتوانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به profesija a. pareigos a. veikla

زبان: لیتوانیایی [lt] بازگشت به لیتوانیایی

دسته بندی: profesija a. pareigos a. veikla تصديق profesija a. pareigos a. veikla تلفظ ها