لیتوانیایی راهنمای تلفظ

[Lietuvių]

پيوستن به تلفظ های لیتوانیایی

  • شمار متكلمان: 4.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 413
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.852
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • لیتوانیایی عكس از Guillaume Speurt