لیتوانیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لیتوانیایی [Lietuvių] پيوستن به تلفظ های لیتوانیایی

  • شمار متكلمان: 4.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 325
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.513
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
لیتوانیایی

عكس از soylentgreen23

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد.
واژه هايی را كه می خواهيد بدانید چطور تلفظ کنید اضافه كنيد

كاربران لیتوانیایی برتر

muilo_burbulas: 6.874 تلفظ‌ها

grinta: 6.692 تلفظ‌ها

gudars: 174 تلفظ‌ها

Rokaskri: 96 تلفظ‌ها

domas: 83 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در لیتوانیایی [lt]

apranga ar avalynė ir aksesuarai fauna:gyvūnija m. flora a.daržininkystė a.sodininkystė a.bitininkystė m. kalba i.leksika (žodžiai i.frazės įv.temomis) kalba ir kalb. mokslas (asmenavimas a.linksniavimas a.kt.) kalbos dalis (būdvardis b.) kalbos dalis (būdvardis f.) kalbos dalis (būdvardis m.) kalbos dalis (daiktavardis f.) kalbos dalis (daiktavardis m.) kalbos dalis (dalyvis m. [nvkm.]) kalbos dalis (prieveiksmis) kalbos dalis (veiksmažodis) kalbos dalis (veiksmažodžio bendratis) profesija a. pareigos a. veikla sąvoka (anatomija) sąvoka (biomedicinos m.) sąvoka (fiziniai a. gamtos m.) sąvoka (humanitariniai ir socialiniai m.) sąvoka (įv. sričių) sąvoka (kalba ir kalbos mokslas) sąvoka (maistas a. mityba) sąvoka (religija) sąvoka (šeima bei giminė) sąvoka (sportas ar žaidimai ir komandos) sąvoka (technologijos m.) sąvoka (valdymas ir administravimas a. formalumai) sąvoka (žemdirbystė a. gyvulininkystė) sąvoka a. frazė (sveikata a. higiena) studijos a. mokslas a. ugdymas teisėtvarka a. kriminalistika ir nusikaltimai tradicijos (baltų religija-etnoksmlg.-ritualai-papr. i.kt.) tradicijos (krikšč. religija-ritualai-papročiai i.kt.) transportas ir keliai ar kelionės vardai.vietovardis m. (miestas)

نمايش همه لیتوانیایی دسته‌بندی‌ها