لومپارد واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: لومپارد [lmo] بازگشت به لومپارد

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها