زبان: لومپارد [lmo]

بازگشت به لومپارد

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها