زبان: لومپارد [lmo]

بازگشت به لومپارد

دسته بندی: nom de pais

تصديق nom de pais تلفظ ها