لومپارد واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nom de pais

زبان: لومپارد [lmo] بازگشت به لومپارد

دسته بندی: nom de pais تصديق nom de pais تلفظ ها