لومپارد واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animal words

زبان: لومپارد [lmo] بازگشت به لومپارد

دسته بندی: animal words تصديق animal words تلفظ ها