لومپارد راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لومپارد [Lombàrd] پيوستن به تلفظ های لومپارد

  • شمار متكلمان: 3.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 20
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.181
  • واژه‌های تلفظ نشده: 131
لومپارد

عكس از Simone Ramella