زبان: لومپارد [Lombàrd]

پيوستن به تلفظ های لومپارد

  • شمار متكلمان: 3.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 20
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.184
  • واژه‌های تلفظ نشده: 130
  • لومپارد عكس از Eric Hossinger