لاکوتا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به to be green

زبان: لاکوتا [lkt] بازگشت به لاکوتا

دسته بندی: to be green تصديق to be green تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "to be green". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا