لاکوتا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به the moon

زبان: لاکوتا [lkt] بازگشت به لاکوتا

دسته بندی: the moon تصديق the moon تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "the moon". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا