لاکوتا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pronoun

زبان: لاکوتا [lkt] بازگشت به لاکوتا

دسته بندی: pronoun تصديق pronoun تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "pronoun". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا