لاکوتا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به and so

زبان: لاکوتا [lkt] بازگشت به لاکوتا

دسته بندی: and so تصديق and so تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "and so". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا