ليمبورگيش راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ليمبورگيش [Limburgs] پيوستن به تلفظ های ليمبورگيش

  • شمار متكلمان: 1.600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9
  • واژه‌های تلفظ شده: 190
  • واژه‌های تلفظ نشده: 460