لوگزامبورگی واژه های تلفظ نشده (از Warnech به Uran)

زبان: لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch] بازگشت به لوگزامبورگی

211 واژه های تلفظ شده. بازگشت به لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch]
 • ضبط تلفظ WarnechWarnech [Belgium, Warnach]
 • ضبط تلفظ Larissa BestLarissa Best
 • ضبط تلفظ AvantiqAvantiq [company name, information technology]
 • ضبط تلفظ Brigitta BestBrigitta Best [manager, CEO]
 • ضبط تلفظ Dean SpielmannDean Spielmann
 • ضبط تلفظ LawinLawin [hawk]
 • ضبط تلفظ KuerKuer [river]
 • ضبط تلفظ KonradKonrad [male names]
 • ضبط تلفظ GiselbertGiselbert [Giselbert vu Lëtzebuerg, male name]
 • ضبط تلفظ Aurélien JoachimAurélien Joachim [football player]
 • ضبط تلفظ PraseodymPraseodym [elements, chemical element]
 • ضبط تلفظ PromethiumPromethium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • ضبط تلفظ protaktiniumprotaktinium [chemical element]
 • ضبط تلفظ wolframwolfram [metals, first name, chemical element]
 • ضبط تلفظ WismutWismut [elements, chemical element]
 • ضبط تلفظ ytterbiumytterbium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ yttriumyttrium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ zerzer [colors, colours, elements, chemical element]
 • ضبط تلفظ ZäsiumZäsium [chemical element]
 • ضبط تلفظ zirkoniumzirkonium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ tellurtellur [elements, chemical element]
 • ضبط تلفظ tantaltantal [chemical element, pierwiastek chemiczny]
 • ضبط تلفظ strontiumstrontium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThoriumThorium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThalliumThallium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ terbiumterbium [elements, chemistry, periodic table, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • ضبط تلفظ selenselen [elements, chemical element]
 • ضبط تلفظ TechnetiumTechnetium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThuliumThulium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ UranUran [planets, chemical element]