زبان: لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch]

بازگشت به لوگزامبورگی

245 واژه های تلفظ شده.