لوگزامبورگی واژه های تلفظ نشده (از iergeren به Mathias Jänisch)

زبان: لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch] بازگشت به لوگزامبورگی

243 واژه های تلفظ شده. بازگشت به لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch]