زبان:

لوگزامبورگی

[Lëtzebuergesch]

بازگشت به لوگزامبورگی

21 واژه های تلفظ شده.