زبان:

لوگزامبورگی

[Lëtzebuergesch]

بازگشت به لوگزامبورگی

20 واژه های تلفظ شده.