زبان:

لوگزامبورگی

[Lëtzebuergesch]

بازگشت به لوگزامبورگی

22 واژه های تلفظ شده.