لوگزامبورگی واژه های تلفظ نشده (از hond به acteur)

زبان: لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch] بازگشت به لوگزامبورگی

220 واژه های تلفظ شده. بازگشت به لوگزامبورگی [Lëtzebuergesch]
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی