لوگزامبورگی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به people

زبان: لوگزامبورگی [lb] بازگشت به لوگزامبورگی

دسته بندی: people تصديق people تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "people". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا