زبان:

لوگزامبورگی

[lb]

بازگشت به لوگزامبورگی

دسته بندی: male first name

تصديق male first name تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟