زبان:

لوگزامبورگی

[lb]

بازگشت به لوگزامبورگی

دسته بندی: kémiai elemek

تصديق kémiai elemek تلفظ ها