لوگزامبورگی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به kémiai elemek

زبان: لوگزامبورگی [lb] بازگشت به لوگزامبورگی

دسته بندی: kémiai elemek تصديق kémiai elemek تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "kémiai elemek". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا