لوگزامبورگی راهنمای تلفظ

[Lëtzebuergesch]

پيوستن به تلفظ های لوگزامبورگی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 49
  • واژه‌های تلفظ شده: 23.856
  • واژه‌های تلفظ نشده: 106
  • لوگزامبورگی عكس از Miriam van der Tuin