لاتین واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbs in Latin

زبان: لاتین [la] بازگشت به لاتین

دسته بندی: verbs in Latin تصديق verbs in Latin تلفظ ها

123 كلمات برچسب زده شده با عنوان "verbs in Latin". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا