لاتین واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities

زبان: لاتین [la] بازگشت به لاتین

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها