لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 991
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.007
  • واژه‌های تلفظ نشده: 7
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural