لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 947
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.228
  • واژه‌های تلفظ نشده: 16
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural