لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 921
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.992
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه