لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 893
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.654
  • واژه‌های تلفظ نشده: 7
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural