زبان: لاتین [Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 835
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.786
  • واژه‌های تلفظ نشده: 18