زبان: لاتین [Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 847
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.893
  • واژه‌های تلفظ نشده: 112
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural