لاتین راهنمای تلفظ

[Latina]

پيوستن به تلفظ های لاتین

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 999
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.074
  • واژه‌های تلفظ نشده: 20
  • لاتین عكس از Bienes de Interés Cultural