زبان:

قرقیزستانی

[Kırgızca / Кыргызча]

بازگشت به قرقیزستانی

263 واژه های تلفظ شده.