زبان:

قرقیزستانی

[Kırgızca / Кыргызча]

بازگشت به قرقیزستانی

261 واژه های تلفظ شده.