قرقیزستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: قرقیزستانی [Kırgızca / Кыргызча] پيوستن به تلفظ های قرقیزستانی

  • شمار متكلمان: 3.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 28
  • واژه های تلفظ شده: 165
  • واژه های تلفظ نشده: 143