كورنيش واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به personal pronoun

زبان: كورنيش [kw] بازگشت به كورنيش

دسته بندی: personal pronoun تصديق personal pronoun تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "personal pronoun". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا