کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها