کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به spices

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: spices تصديق spices تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "spices". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا