کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها