کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به music

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: music تصديق music تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "music". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا