کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names (از Jan به Raman)

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "male names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا