کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به harry potter

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: harry potter تصديق harry potter تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "harry potter". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا