کردی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به consonants

زبان: کردی [ku] بازگشت به کردی

دسته بندی: consonants تصديق consonants تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "consonants". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا