کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 238
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.176
  • واژه‌های تلفظ نشده: 839
  • کردی عكس از Public domain