کردی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کردی [Kurdî / كوردی] پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 210
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.556
  • واژه‌های تلفظ نشده: 13.601
کردی

عكس از James gordon