کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 263
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.292
  • واژه‌های تلفظ نشده: 818
  • کردی عكس از Public domain
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه