کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 259
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.223
  • واژه‌های تلفظ نشده: 858
  • کردی عكس از Public domain