کردی راهنمای تلفظ

[Kurdî / كوردی]

پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 269
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.088
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.806
  • کردی عكس از Public domain
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه