کردی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کردی [Kurdî / كوردی] پيوستن به تلفظ های کردی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 190
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.451
  • واژه‌های تلفظ نشده: 13.641
کردی

عكس از James gordon