کره ای واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به singer

زبان: کره ای [ko] بازگشت به کره ای

دسته بندی: singer تصديق singer تلفظ ها