زبان:

کره ای

[ko]

بازگشت به کره ای

دسته بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها