کره ای واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Number

زبان: کره ای [ko] بازگشت به کره ای

دسته بندی: Number تصديق Number تلفظ ها

14 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Number". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا