کره ای واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به number

زبان: کره ای [ko] بازگشت به کره ای

دسته بندی: number تصديق number تلفظ ها

31 كلمات برچسب زده شده با عنوان "number". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا