زبان: کره ای [ko]

بازگشت به کره ای

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها