کره ای واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: کره ای [ko] بازگشت به کره ای

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها