کره ای واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به name of a place

زبان: کره ای [ko] بازگشت به کره ای

دسته بندی: name of a place تصديق name of a place تلفظ ها