کره ای راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کره ای [한국어] پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.160
  • واژه های تلفظ شده: 24.981
  • واژه های تلفظ نشده: 842
کره ای

عكس از Laszlo-photo