کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.113
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.156
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.373
  • کره ای عكس از Republic of Korea