کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.890
  • واژه‌های تلفظ شده: 44.885
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.598
  • کره ای عكس از Republic of Korea