کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.027
  • واژه‌های تلفظ شده: 37.385
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
  • کره ای عكس از Republic of Korea