کره ای راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کره ای [한국어] پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.171
  • واژه های تلفظ شده: 25.322
  • واژه های تلفظ نشده: 587
کره ای

عكس از Laszlo-photo