کره ای راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کره ای [한국어] پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.872
  • واژه‌های تلفظ شده: 31.696
  • واژه‌های تلفظ نشده: 34
کره ای

عكس از Laszlo-photo