زبان: کره ای [한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.971
  • واژه‌های تلفظ شده: 37.070
  • واژه‌های تلفظ نشده: 100
  • کره ای عكس از Republic of Korea