کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.224
  • واژه‌های تلفظ شده: 38.831
  • واژه‌های تلفظ نشده: 179
  • کره ای عكس از Republic of Korea