قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbs

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: verbs تصديق verbs تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "verbs". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا