قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pronouns (kk)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: pronouns (kk) تصديق pronouns (kk) تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "pronouns (kk)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا