قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به monday

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: monday تصديق monday تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "monday". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا