قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Hello! in Kazakh (از Сәлеметсіз бе! به Сәлеметсіз бе!)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: Hello! in Kazakh تصديق Hello! in Kazakh تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Hello! in Kazakh". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا