قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: food تصديق food تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "food". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا